எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

Mr John Wick

Mr John Wick-Keanu Reeves-Stumbit Actors
Credit: Hangover Cure (FB)

He was abandoned by his father at 3 years old and grew up with 3 different stepfathers. He is dyslexic. His dream of becoming a hockey player was shattered by a serious accident. His daughter died at birth. His wife died in a car accident. His best friend, River Phoenix, died of an overdose. His sister has leukemia.

And with everything that has happened, Keanu Reeves never misses an opportunity to help people in need. When he was filming the movie "The Lake House," he overheard the conversation of two costume assistants; One cried because he would lose his house if he did not pay $ 20,000 and on the same day Keanu deposited the necessary amount in the woman's bank account; He also donated stratospheric sums to hospitals.

In 2010, on his birthday, Keanu walked into a bakery and bought a brioche with a single candle, ate it in front of the bakery, and offered coffee to people who stopped to talk to him.

After winning astronomical sums for the Matrix trilogy, the actor donated more than $ 50 million to the staff who handled the costumes and special effects - the true heroes of the trilogy, as he called them.

He also gave a Harley-Davidson to each of the stunt doubles. A total expense of several million dollars. And for many successful films, he has even given up 90% of his salary to allow the production to hire other stars.

In 1997 some paparazzi found him walking one morning in the company of a homeless man in Los Angeles, listening to him and sharing his life for a few hours.

Most stars when they make a charitable gesture they declare it to all the media. He has never claimed to be doing charity, he simply does it as a matter of moral principles and not to look better in the eyes of others.

This man could buy everything, and instead every day he gets up and chooses one thing that cannot be bought: Be a good person.

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close