எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

BLIND CHART ANALYSIS: Predicting Past and Background of Unknown People

Blind Chart Analysis is a procedure in which an astrologer predicts the past events and present condition of a native only by looking into the horoscope, without having a prior knowledge about the native. 

Astrologers practice this method for many reasons: for birth-time rectification, to bring faith in the client about the efficacy of astrology, to test the astrological techniques, to find out which method suits best for the given case, and to demonstrate his/her predictive abilities.

To do blind chart analysis successfully an astrologer should have very sound knowledge of the subject, vast experience, good intuition and a bit of luck also.

This book presents 100 cases of Blind Chart Analysis of people who approached the author for astrological consultation. This is a book, first of its kind, where the author demonstrates the method of Blind Chart Analysis by explaining the astrological reasons for the queries he asked the natives and for the responses he got.

This work impresses the reader about the power and utility of Jyotisha in general and Pirugu Nandi Naadi methods in particular. A must for anyone who wishes to gain command over the art of prediction.

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close