எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

Unlock Pending Karma and Its Correction: Law of Karma through Astrology and Transformation through Mythology

Unlock Pending Karma and Its Correction is the first of its kind and is about decoding horoscope through a philosophical background of mythology with a unique amalgamation of Vedic astrology, Bhrigu Nandi Nadi, Lal Kitab, past life pending karma, curses through Lal Kitab and Prashna. It offers remedies of important planetary yoga and all the prominent doshas of the Horoscope.

This book also delivers abundant references on how to derive the subtle meaning of a curse or boon in a horoscope with a unique technique of spiritual astrology with the help of stories from Ramayana, Mahabharata and Puranas. It is your friend, philosopher and a guide to explaining the hidden language of stars through mythology. It is an attempt to explain astrology simply and effectively, incorporating the classification of remedial measures based on Planetary Yoga and their placement in certain houses and signs. There are also numerous general remedies that anyone can apply in their day-to-day life and get the benefits. 

The intent of writing this book is not to change someone’s future but to help nurture and transform the native’s future by doing karmic deeds so that natives can sail through easily in their lives. 

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close