எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

Web Talk - Data Mining and Storage Technology

Webtalk is a global big data software technology company focused on relationship-based data mining, storage and search technologies to power the next generation communication and commerce utility. Using a patent-pending data labeling process, Webtalk has been able to reinvent online relationship management through a user experience unparalleled in the industry; creating an entirely new class of product to manage contacts, communication and content seamlessly.

The company will quickly move into the online commerce industry using relationship-based, patent-pending, search technology as the differentiator, and Webtalk’s proprietary affiliate software as the driver.

The end goal is to create the first relationship-based marketplace for services and products that becomes THE destination to do business online.

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close