எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

AeroGarden - Indoor Gardens, Grow Lights, Seed Kits & More

The AeroGarden Harvest is a simple, beautifully designed garden, versatile enough to fit almost anywhere, but perfect for the best room in the house your kitchen. The Harvest is a perfect gift for almost any occasion. Great for gift baskets, gift sets, birthday gifts, and both gifts for women and men.

It’s no secret homegrown veggies just taste better, and the Harvest will inspire you to discover the flavor of fresh no matter the season. Perfect for beginners and experienced growers alike, the Harvest has room for six different plants.

Grow an endless variety of herbs, vegetables, salad greens, or flowers to enhance your food, drinks, home and life. With just a little counter space, the included non GMO seed pod kit, and your own creativity, you’ll be enjoying the delicious taste that only comes from homegrown herbs and veggies in no time.

It’s the perfect complement to any kitchen. Just fill the garden with water, drop in the pre seeded pods, and add a little bit of our all natural liquid plant food. The Harvest does the rest. Specially tuned, full spectrum LEDs mimic the optimum effects of sunlight.

Your plants will naturally grow faster and there’s no pesticides or herbicides needed, and no soil required. Built in sensors automatically turn the lights on and off each day, and let you know when to feed and add water – so there’s no more guesswork. It’s truly that easy.

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close