எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

KAP Organic Bio Manure for Home and Kitchen Garden Plants - 5 KG

It is a Nitrogen enriched Organic Bio manure and dark brown in color, which is capable of providing the required vital nutrients to the plants. It contains organic matter along with Nitrogen fixing microbes, Phosphate solubilizer, Potassium mobilizer and bio pesticides.

It improves the soil quality and fertility. It also increases the water holding capacity of the soil and avoids the threat of pests and diseases. By using this, the soil absorbs more moisture and retains for longer duration, which helps the plant to grow healthy. It is a Non toxic and Environ-friendly.

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close