எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam

This book is specifically written for non-Muslims to help them better understand Islam. Some of the topics in this book are: - Evidence that Islam is a true religion. - Proofs that the Qur'an is the literal word of God. - Scientific miracles in the Qur'an with scientific illustrations. - Why Muhammad is truly a prophet sent by God? - Some benefits of Islam.

General information on Islam. - Pillars of faith. - Correction of some misconceptions about Islam. - The status of women in Islam. - What Islam says about terrorism. Features of the book: 43 illustrations (39 in color); 76 colorful pages on glossy, coated, 115 gm paper; Laminated 350 gm cover; High quality printing; More than 375,000 copies have been printed.

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close