எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

Become An Idea Machine: Because Ideas Are The Currency Of The 21st Century

HOW DO I TRANSFORM MY LIFE? The answer is simple. Come up with 10 ideas a day. Every day. It does not matter if they are good or bad, the point is to exercise your idea muscle, to make it sweat.

People say ideas are a dime a dozen but that is NOT true. Ideas are a dime for three, but if you try to come up with ten by opening this book to any page, you will feel your mind stretching, working, sweating.

People say execution is everything, that is ALSO NOT true. Execution is a subset of ideas. When you exercise your idea muscle every day you become an idea machine, you are unstoppable. When a GREAT idea comes your way you are inspired, you feel moved, you HAVE to take the next step. Execution happens automatically.

Try the 180 prompts in this book, list your ten ideas every day and see your life transform, in magical ways, in front of your eyes.

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close