எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

MyMagicFundas - For Tech Lovers and Online Money Makers

This is Nirmala, a friendly person who would like to help others. I am based out of Chennai, Tamil Nadu, India. I started blogging in the year 2009 as a hobby and now for the past four years, it has become the passion.

Initially, I blog about online money making, health, and beauty niches but I got inspired by tech bloggers and have been encouraged to found a self-hosted blog.

I got motivated by a passionate blogger, Atish Ranjan and hence performs blogging aggressively to provide genuine information for the people. Through my blog, you could get data linked to technology, social media, make money online ideas and blogging related stuff.

 

About MyMagicFundas

 

MyMagicFundas is a fascinating blog that provides the information about Online money making, Blogging, Technology and Social Networks. This blog was created on 17th January 2013 by me with the URL http://www.mymagicfundas.com.

 

My Blogging Journey

 

As I said early, I started to blog in the year 2009. I am an Engineering graduate who scored distinction. After my studies had been completed, I got married and due to my family level constraints, I’ve dropped out some offers from IT concerns that came my way.

 

Then, I’ve decided to make use of my academics and searched for some reliable ways to make money on the internet. 

As writing is my favorite hobby, I joined as a writer in iWriter.com. I’ve written more than 300 articles for various clients, and this helped me to shape my writing approach.

 

I got practiced to write SEO based blog posts with the specifications provided by them. Then I’ve created my blogs on my familiar topics and attained monetary benefits with them.

 

In 2010, my blogs were badly hit by Google algorithms, and I lost my search engine traffic. Hence, I decided to learn basic blogging stuff and joined in some Facebook bloggers group.

 

There I met a professional, Atish Ranjan. He had shown me some basic blogging materials to read and encouraged me to do an enhanced blogging. Still, I’m following his advice, and I have gained excellent credibility in the blogosphere.

 

You may reach me through nirmalasanthakumar@gmail.com. If you want to know more about me, you may check my below interviews on various blogs. 

 

My Interviews On Various Blogs

 

Indian SEO Company

 

Updateland

 

Digitalgyd

 

Websiteandtechnology

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close