எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

SEO - The Sassy Way to Ranking #1 in Google

A STEP-BY-STEP GUIDE to optimizing your website and blog posts for SEO and RANK IN GOOGLE. Have you ever wondered how websites end up on page 1 in Google - and why your site isn’t there?

Does it just “happen”? Is it luck?

Do you need to know someone at Google? Or… are there actual techniques that can help you get to #1?

The good news is: there are!

The Art of Ranking in Google is called SEO and people who do it well, make a LOT of money!Why? Because the higher you rank, the more people will visit your site = potential customers -> the more money you can make. SEO is a form of internet marketing, just like Google or Facebook Ads, yet a lot more effective and stable once set up - and in the long run, far less expensive!

For blogging purposes, SEO is next to Kindle Publishing the most effective strategy to grow an audience long term - and also, to market affiliate products (=monetize your site). And you need to start from Day 1.  This is the one technique you cannot put off for later! This book will take you as a complete novice and take you step by step through: What SEO is all about?

The main techniques and strategies to start ranking in Google and how even as a total beginner you can start employing them from day 1. The pitfalls and dangers along the way (Google Penalties)How to structure your Posts for optimal ranking chancesHow to structure your overall Site for optimal Google recognition Basic - but effective Backlinking strategies and Social Media Implementation. 

Most of all - this book will help you understand what it’s really all about and why it is so important to employ SEO techniques from day 1! This is the one technique you cannot put off till later and while you might feel overwhelmed in the beginning with all the new things to learn, this book will make it painless and easy to get started with minimal time input.Go back to the TOP to purchase - see your there

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close