எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

Framer - The Prototyping Tool for Teams

Framer brings you closer to real. Most design and prototyping tools today are just systems to paint your ideas on a canvas. Framer is the only tool built on web technologies and gives you a truly interactive and realistic output in less time.

In Framer, interactions are first-class throughout your whole workflow—wireframing, visual design, prototyping, design systems, handoff, and user testing. Create prototypes in the canvas with animations, transitions, and Smart Components and get better feedback from user tests, useful handoff code for engineers, and quicker buy-in from stakeholders.

Framer is your tool for designing everything. Work with your team to get impressive and functional interactive designs in minutes with smart features, drag and drop components, layout tools, building blocks, and more.

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close