எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

Shuban Art Supplies for Kids Deluxe Kids Art Set for Drawing Painting

150 PIECES SET - This premium art set includes: 36 markers, 24 wax crayons, 24 oil pastels, 24 colour pencils, 12 watercolors, 20 clips, 1 brush, 1 palette, 1 stapler, 1 scissor, 1 sharpener, 1 ruler, 1 eraser, 1 pencil,. All pens have high quality pen point. The writing and painting are smooth, and can color the picture easily, a good painting tooling for kid's imagination and creativity.

HIGH QUALITY - High quality kids art kit includes a wide variety of art supplies for drawing, painting and more. Uniform texture and perfect adhesion which results in equitable coloring. The colors are bright and clear. It's a great choice for kids and beginners to experiment with assortment of artistic media at a value price!

GREAT GIFT FOR KIDS - This kids drawing set includes all types of coloring and drawing meterials for artists of all ages, especially for children and beginners. Teach your kids the how to count, write and draw the fun way, inspire creativity and encourage self-expression with art supplies for coloring, drawing and crafting. A great gift for toddlers and kids for the holiday season, Christmas, kids birthdays and parties. Popular accessory in classrooms, kindergartens and day cares.

Fancy and Beautiful Art Supplies case This arts crafts set packed in a gorgeous, sturdy art box make it much easier to keep supplies organized; its impressive looking, pop-up double-side easel, and lots of great colorings make it a terrific gift for kids ages 5-12, and is ideal for taking along while vacationing; The neat case makes the art set perfect for the back seat or a relative's home. All your child need is some water and sketch pads for hours of entertainment.

NOTE - Small parts included. Not for children under 3 years old. Adullts supervision needed! Kids painting set is made of new PVC material, safe and environmentally friendly, Non-toxic! keep your baby away from the skin, allergies, redness and harassment. Product size: 14.4 x 11.8 x 1.4 inch

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close