எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

JD Fresh Neem Oil for Plants Insects Spray

D FRESH - All Crops is a 100% organic fertilizer, It is produced through natural way. Plant Nutrients extracted from plants only. Because of its liquid form, intake of the nutrients by plants or trees is Expedited. It can be used for home or fields. Unique in market with more ORGANIC CARBON thereby improving photosynthesis & Soil Organic Carbon (SOC).

Since Organic Carbon is present, it increases the productivity and growth quality of plants.

Soil Drenching: It improves aeration in the Root Zone. It improves soil Structure & Texture

Aerial Spray: Prevents Flowers and Fruits from dropping Improves vegetative growth Improves the quality of flowers, grains, vegetables, fruits, bulbs, Green Leaves & Latex, Increase the pest & disease resistance.

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close