எவ்விதமான முதலீடும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே பணம் சம்பாதிக்கலாம். இன்றே பதிவு செய்து பணம் சம்பாதியுங்கள். Payment will be done, 5 days after cash out | Stumbit Earners:  Subhalakshmi Rs.1009.40 | Janani Rs.500.00 | Rajiya Rs.1523.20 | Sandhiya Rs.600.20 | Susmitha Rs.501.20 | Malathy Rs.500.80 | Prasanna Kumar Rs.500 | Jothi Kalpana Rs.1285.40 | Susmitha Rs.620.80 | Kaviya Rs.654.80 | Thamina Thajrin Rs.500 | Chitra Rs.1002.40 Do You Want to Earn Money from Home? Sign Up Here | 3d Metal Lion Head

Reporting Islam: International best practice for journalists

Reporting Islam argues for innovative approaches to media coverage of Muslims and their faith. The book examines the ethical dilemmas faced by Western journalists when reporting on this topic and offers a range of alternative journalistic techniques that will help news media practitioners move away from dominant news values and conventions when reporting on Islam.

The book is based on an extensive review of international literature and interviews with news media editors, copy-editors, senior reporters, social media editors, in-house journalism trainers and journalism educators, conducted for the Reporting Islam Project. In addition, the use of an original model – the Transformative Journalism Model – provides further insight into the nature of news reports about Muslims and Islam. The findings collated here help to identify the best and worst reporting practices adopted by different news outlets, as well as the factors which have influenced them. Building on this, the authors outline a new strategy for more accurate, fair and informed reporting of stories relating to Muslims and Islam.

By combining an overview of different journalistic approaches with real-world accounts from professionals and advice on best practice, journalists, journalism educators and students will find this book a useful guide to contemporary news coverage of Islam.

More like this

Leave a Reply

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Show Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close